Labeling Solutions

תעשיה מעבדה

סקירה כללית


תקנים תעשייתיים


זיהוי מטוסים


תוויות טמפרטורה קיצוניות


תוויות עמידות


פתרונות RFID


חוטים וכבלים

פשט את זיהוי המעבדה שלך

פתרונות זיהוי Brady להבטיח שלמות המדגם על ידי מתן תוויות זיהוי להישאר תקינים לכל החיים. מחומם, או קפוא, תוויות שפותחו במיוחד עבור מעבדות תמיד יהיו נוכחים וקריאים. כמנהיג עולמי בפתרונות זיהוי מעבדה, בריידי מבין שחובה להיות חקיקה ותקינה. הצוות שלנו של כימאים מעבדה מומחה מוקדש לפיתוח ובדיקת פתרונות כדי לאפשר לך לציית מעבדה טוב מעבדה ואת ההוראה רקמות האדם, לתמוך בך כדי לשמור על הפרודוקטיביות ואת לספק מעבר לציפיות.