תיוג חזותי

תיוג חזותי

פתרונות התיוג החזותי מבטיחים שביל נתונים קבוע של בדיקות ועבודות שבוצעו, וכן מידע על השימוש ואם בטוח או אסור בנקודת השימוש.

תיוג חזותי שנועד להפוך את מצב הציוד האחרון גלוי בסביבות תעשייתיות.

תיוג חזותי שנועד להפוך את מצב הציוד האחרון גלוי בסביבה תהליך.

תיוג חזותי שנועדה לסייע במניעת עבודה בגובה סכנות.

תיוג חזותי שנועד להפוך את הסטטוס האחרון גלוי באזורים של גישה מבוקרת.

מגוון של אביזרים הפועלים לצד פתרונות תיוג חזותי שלנו.