Labeling Solutions

סימני נעילה

סימני נעילה

Brady מציעה מגוון רחב של התקנים נעילה ו tagouts המכסים את רוב יישומים מכניים וחשמליים. Brady מכסה גם היבטים אחרים של תוכניות בקרת אנרגיה על ידי מתן פתרונות להכשרת עובדים, יצירת נהלים מתועדים, …

להתאים מגוון רחב של תקעים חשמליים ויישומים אחרים.

זהה את נקודות הבקרה של מקור האנרגיה שלך עם תגי צבע מקודדים

האספנים, תיבות ואביזרים

רענן עובדים על הליכי נעילה ולספק הכשרה תוכנית נעילה של המתקן שלך.

ערכות נעילה ניידת עבור יישומים ותקציבים ספציפיים

התקנים למניעת סיכונים מכניים.

מנעולים באיכות גבוהה במיוחד

מניעת שימוש לא מורשה בלחצן דחיפה ובמתגי קיר.

דמיינו ונהל את נוהלי הבטיחות שלכם

השתמש לוחות צל של בריידי כדי להציג את המכשירים שלך, מנעולים, מסמכים כדי להפוך אותם גלוי בבירור כדי לשפר את הארגון במקום העבודה ואת היעילות

ציוד Tagout