Labeling Solutions

מדפסות וסורק

מדפסות וסורקי בר קוד

מדפסות מדבקות ותוויות של חברת בריידי, מציעות מגוון רחב ומשלם של יכולות להדפיס כל מדבקה בכל כמות. במפעל או בשטח.

מדפסות לסדרות קטנות. קטנות במיוחד כך שניתן לשים בכל עמדת עבודה ולו הקטנה והעמוסה ביותר. נוסף הן גם ניידות להדפסה באתר.

מדפסות שולחניות למדבקות באיכות גבוהה, עם מגוון יכולות כולל צבע.

פתרונות לאוטומציה של הדפסת מדבקות והשמה שלהן. על כבלים ומעגלים.

מנוע חיפוש באתר הייצרן של מדבקות לפי מדפסת.

מנוע חיפוש באתר הייצרן למציאת סרטי דיו לפי מדפסת.

מגוון של סורקי בר קוד ברמה גבוהה.